toppet

Fisk med topping på tallerken til storhusholdning