Mindre og bedre emballasje

Vi har alle et ansvar for å redusere bruken av plast spesielt og emballasje generelt. Vi jobber for å utvikle emballasjeløsninger med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse. 

JA til mindre plast!

For å løse utfordringene med plast i havet må vi sammen tenke nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produkter.  I Orkla OOH er vi opptatt av å utvikle bærekraftige dagligvarer. Derfor sikter vi mot at all emballasjen vi bruker skal være 100 prosent resirkulerbar innen 2025. Videre skal 75 prosent av emballasjen vår være fra resirkulerte eller fornybare materialer innen 2025. For plast er målet 50 prosent.

Vi ønsker sammen med våre leverandører og kunder å gå foran i arbeidet med design for gjenvinning, emballasjeoptimering, utvikling av nye emballasjematerialer og samarbeid om tiltak og løsninger for å lykkes med overgangen til sirkulære emballasjekjeder. Ta kontakt med oss (legg inn lenke) hvis du har spørsmål om emballasjen vår.

Sorter alt, alltid!

Dersom du kildesortere avfallet ditt og leverer til gjenvinning, kan du slanke bort halvparten av restavfallet. Ikke bare sikrer du at verdifulle materialer kommer tilbake i kretsløpet, men du sørger også for at farlig avfall blir tatt hånd om på best mulig måte. Kildesorter alt, alltid. Bruk sortere.no om du er usikker på hvor ting skal.

 

 

«Det finnes mye unødvendig emballasje, men når det kommer til mat – spiller den faktisk en viktig rolle. Emballasjen skal hindre matsvinn ved å sikre at matvaren blir beskyttet helt fram til forbruker.»

/KJERSTI HURUM TRØMBORG, FAGSJEF EMBALLSJE