Klimavennlig mat

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å servere god og smakfull klimasmart mat til dine gjester.
Se etter Klodemerket – vårt klimamerke for mat.

Klimasmart mat er trendy

Stadig flere av oss ønsker å spise mer klimasmart mat. Både fordi vi ønsker å spise litt grønnere, litt bedre og litt sunnere.

Vi mener det må være enkelt å forstå hvordan maten vi spiser påvirker klimaet. TORO har tatt initiativ til å starte med klimamerking av mat – vi merker TORO-produktene som har lavt klimaavtrykk, og kommer med klimasmarte oppskrifter og serveringsforslag. Med innføring av Klodemerket ønsker vi å gjøre det lettere for deg å servere klimasmart mat!

toro.no kan du lese mer om klimamerkingen vår.

Hva er Klodemerket?

Akkurat som Nøkkelhullmerket veileder om hva som er sunn mat, viser Klodemerket deg hvilke produkter, oppskrifter og menyer som har et lavt klimaavtrykk. Lavt klimaavtrykk  betyr at det bidrar til  å nå FNs mål for global oppvarming.

Vi bestemmer hvilke produkter som skal få Klodemerket ut fra en klimaskala. Skalaen lar oss rangere produktene våre ut fra om de har høyt, middels, lavt eller veldig lavt klimaavtrykk. Det er kun de produktene som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk per porsjon som får lov å smykke seg med Klodemerket.

Slik fungerer klimaskalaen

Vi bestemmer hvilke produkter som skal få Klodemerket ut fra en klimaskala. Klimaskalaen tar utgangspunkt i FNs mål for global oppvarming. Vi vet nemlig at vi er nødt til å halvere dagens utslipp fra maten vi spiser. For en middagsporsjon betyr det at klimaavtrykket må ned fra ca. 1,6 kgCO2e per porsjon (som er dagens gjennomsnitt for en «vanlig» middag), til 0,8 kg CO2e .

På klimaskalaen tilsvarer nivået “middels” på skalaen dagens gjennomsnittsutslipp fra en porsjon. For at et produkt skal kunne merkes med Klodemerket, må klimautslippet for måltidet altså ned på nivået «lavt» eller «veldig lavt» på skalaen ligge på under halvparten av dagens snitt. Klimaskalaen er laget i samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE.

Smakfull, klimasmart mat

For å inspirere til å få flere til å spise mer plantebasert, må maten fortsatt smake skikkelig godt – og den må gi en god metthetsfølelse. Det garanterer vi 100% i alle våre serveringsforslag! Hva med å for eksempel lage en klimasmart Chili sin carne? Lyst til å vite mer om hvordan du kan lagre klimasmarte menyer og oppskrifter? Ta kontakt med oss!

Vi regner med "alt"

For å gjøre det enkelt –  har vi har regnet ut klimaavtrykket per porsjon, basert på tilberedningen som står på TORO sin emballasje. Ingrediensene som er anbefalt tilsatt er også tatt med i utregningen, slik at du skal få et så realistisk bilde som mulig. I tillegg til råvarene, inngår også transport, emballasje og produksjon også i regnestykket.

Klimasmart produksjon

Når vi har startet med å regne på TORO-produktenes klimaavtrykk, får vi en innsikt i hvordan vi også kan forbedre oss, og hjelper oss å ta klimasmarte valg i utviklingen av nye produkter.  Som direkte konsekvens av klimamerkingen, går vi nå inn i et forskningsprosjekt som ser på forbedrede metoder for tørking av mat, som igjen fører til mindre matsvinn og dermed også mindre miljøbelastning.